הגב שלך בעבודה

הסתדרות שדואגת
לזכויות שלך!

זכויות
העובדים

איגוד
מקצועי

החטיבה
להתאגדות

המחלקה
המשפטית

חדשות ועדכונים

עבודה בחלל משותף
בעידן הקורונה

הפועל המזרחי מקדמת
תכנית רב שנתית

מנכ”ל הפועל המזרחי נפגש עם
יו”ר ארגון נשות אמונה

דבר יושב הראש

הסתדרות הפועל המזרחי הינה ארגון עובדים ותיק הפועל למעלה ממאה שנים במטרה להגן על זכויות העובדים ולשפר את תנאי העסקתם ורווחתם. אנו מאמינים כי החברה מצליחה כשהעובדים מרוצים ואנו שמים דגש רב על קיום יחסי עבודה תקינים והוגנים ומקדמים יצירת שיח פורה ושיתוף פעולה בין העובדים לבין הנהלת החברה. הסתדרות הפועל המזרחי הינה ארגון עובדים כללי ומאגדת בתוכה עובדים מכל תחומי המשק בישראל.
נמשיך לפעול בכל הכוח ומכל הלב, גם במאה השנים הבאות.

הועדים שלנו