המחלקה המשפטית

מומחים לדיני עבודה ואידיאליסטים

באגף לאיגוד מקצועי של הסתדרות הפועל המזרחי פועלת המחלקה המשפטית,
שהינה לב ליבה של הפעילות המשפטית, הן בפן הקיבוצי והן בפן הפרטני וכן בייצוג בערכאות המשפטיות.

המחלקה מורכבת מיועצים משפטיים, בקיאים בתחום משפט העבודה, אך לא פחות, מאנשי חזון המאמינים בערכי העבודה המאורגנת והסולידריות החברתית.
המחלקה נותנת שירות מקצועי משפטי לכל אחת מהחטיבות בהסתדרות הפועל המזרחי.

ברמה הקיבוצית, המחלקה מבצעת הסכמים קיבוציים, מייצגת ועדי עובדים והתארגנויות חדשות בבית הדין לעבודה ומקיימת וועדות אכיפה כדי
לוודא שהעובדים מקבלים את המגיע להם מבחינת: תנאים, שכר הוגן, חופשות, וכיוצא בזה.

ברמה האישית, אנו מייעצים לעובדים בעניין זכויותיהם ובודקים שהם מקבלים את שהם זכאים לו מבחינת החוק ומבחינת ההסכם הקיבוצי \ צו ההרחבה.
המחלקה מייצגת כל עובד\ת חבר\ה הסתדרות הפועל המזרחי הפונה  בכל עניין מעולם יחסי העבודה.
הייצוג על ידי המחלקה המשפטית הינו חלק מסל ההטבות להם זכאים חברי הסתדרות הפועל המזרחי. 

בכל מקום עבודה שבו אנו ארגון יציג, המחלקה המשפטית מעורבת בכל התחום של זכויות עבודה, בכל וועדת שימוע, פיטורין וכדומה.
זכויות העובד, אשר תמיד נמצאות בראש מעייננו, הן נר לרגלי הערכים והחזון של הסתדרות הפועל המזרחי. 

בראש המחלקה עומדת עו"ד רחל פרץ כהן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הפועל המזרחי.