התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

אם התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים,
רואים את זה התפטרותה כמזכה בפיצויי פיטורים בתנאי שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות.

התפטרות לרגל העתקת מגורים

 1. לעניין פיצויי פיטורים יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 2. לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן זוגו, אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות
  ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 3. לישוב חקלאי – מישוב שאינו חקלאי, אם העובד גר לפחות 6 חדשים בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו.
  "ישוב חקלאי" – קיבוץ, מושב, או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים.
 4. לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח. "ישוב באזור פיתוח" – ישוב שנמנה עם סוגי ישובים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת כישובים באזור פיתוח, ונכון לינואר 2012,
  הם הישובים הבאים:אופקים, אילת, בית-שאן, בית-שמש, דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל-העמק, מדרשת שדה בוקר, מצפה-רמון, מעלות-תרשיחה, נתיבות, נצרת-עילית, ערד, צפת, קרית-גת, קרית-מלאכי,
  קרית-שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם-עלית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבנאל, כפר-ורדים,
  הילה, מתת, אדר, עמקה, תרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה),
  כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה, רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שרשים.
 5. אם העובד העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן/בת זוגו המשרת/ת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו
  הקודם הוא 40 ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 6. אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שיאשרו לעניין זה שר הביטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות 6 חדשים רצופים.
 7. אם העובד עתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן/בת זוגו המשרת/ת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר,
  והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
 8. אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן/בת זוגו היוצא/ת לתקופה העולה על 6 חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית
  – הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל; והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות.
 9. אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שגר ביישוב 6 חדשים לפחות.
 10. אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן/בת זוג העובד/ת בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לעניין זה הממשלה,
  ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.
 11. אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן/בת זוגו העובר/ת למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות 40
  קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, בתנאי שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר 6 חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

שתפו

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email